top of page

PRIVACYBELEID

Om een goede dienstverlening aan te bieden, werk ik veel met persoonsgegevens.

De persoonsgegevens die je mij verstrekt, worden verwerkt door Femke Haegeman, Driehoekstraat 38, 9660 Brakel.

Femke Haegeman is dus de verantwoordelijke voor de verwerking van je gegevens.

Ik vind het belangrijk om zorgvuldig met je persoonsgegevens om te gaan.
Ik ben hiertoe ook verplicht door de Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel AVG of GDPR genoemd.

Waarom verwerk ik je persoonsgegevens?

 

Ik gebruik je gegevens voor een duidelijk en gerechtvaardigd doel:

  • om een wettelijke verplichting na te komen;

  • voor de goede vervulling van een professionele taak;

  • wanneer je hiervoor toestemming hebt gegeven;

  • voor de uitvoering van een overeenkomst met jou.

Hoe verwerk ik je persoonsgegevens?

 

Ik vraag enkel de noodzakelijke persoonsgegevens op en ga er zorgvuldig mee om.

Dit betekent dat ik discreet omspring met je gegevens, ze controleer of ze volledig en correct zijn en insta voor de beveiliging ervan.

Ik bewaar je gegevens niet langer dan nodig voor onze taken, rekening houdend met de archiefwetgeving.

Ik wil dat je bezoek aan mijn website optimaal verloopt. Daarom werk ik met cookies en Google Analytics.

Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van onze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek door mijn website weer geraadpleegd worden.

De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor je gebruiksgemak én voor de technische werking van de website. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen.

Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Lees de privacyverklaring van Google Analytics voor meer informatie.

 

Geef ik je persoonsgegevens door aan derden?

 

De enige vorm van gegevensuitwisseling bestaat tussen de website en integraties van sociale media platformen zoals Facebook, Instagram, Whatsapp ... . Hun beleid over hoe ze met jouw gegevens omgaan kan je lezen op hun website.

Formulieren die je invult worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden.

Je persoonsgegevens worden in principe niet vrijgegeven. In elk geval gaat hier altijd een toetsing aan de privacywetgeving aan vooraf.

 

Wat zijn je rechten en hoe kan je ze uitoefenen?

 

Volgens de privacywetgeving heb je volgende rechten:

  • recht op inzage: je mag weten of ik gegevens van je heb, welke gegevens dit zijn, op welke manier deze worden gebruikt en je kan hierover verdere toelichting krijgen;

  • recht op correctie: als je gegevens niet kloppen, mag je mij vragen om deze te verbeteren;

  • recht op bezwaar: je mag bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens en ik zal hieraan voldoen tenzij er hiervoor gerechtvaardigde gronden zijn;

  • recht om vergeten te worden: je mag mij in principe vragen je gegevens te verwijderen, maar dan zal ik ook niet langer consultaties kunnen aanbieden.

Zolang één van de bovenstaande niet opgelost is, mag je mij vragen je gegevens tijdelijk niet meer te gebruiken.

Om gebruik te maken van je rechten, kan je een schriftelijk verzoek indienen:

 

Ben je niet tevreden met de manier waarop ik omga met je persoonsgegevens?

Neem dan contact op met mij.

 

Daarnaast heb je het recht om een klacht neer te leggen bij de Vlaamse Toezichtscommissie

Koning Albert II-laan 15

Brussel 1210

contact@toezichtcommissie.be

bottom of page